`


Ochrona Środowiska

 

  • Rozliczanie opłaty za korzystanie ze środowiska
  • Rozliczanie opłaty produktowej
  • Sporządzanie programu dotyczącego gospodarki odpadami
  • Sporządzanie rocznej informacji o odpadach
  • Sporządzanie rocznego raportu do KOBiZE