`


ZUS i Kadry

 

  • Bieżące rozliczanie składek ZUS
  • Sporządzanie korekt deklaracji ZUS (od 01-01-1999 R.)
  • Instalowanie i konfiguracja programu PŁATNIK
  • Implementacja do systemów komputerowych podpisu elektronicznego
  • Bieżące rozliczanie płac z generowaniem listy, rocznej karty wynagrodzeń, PIT-4, PIT-4R, PIT-11
  • Opracowywanie Zakładowego Regulaminu Pracy, Zakładowego Regulaminu Wynagradzania, Zakładowego Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych
  • Doradztwo w zakresie dokumentacji kadrowej