`
ZUSokracja
 • Wypadek 3
  Pewien pracodawca prowadzący firmę zatrudniającą kilkaset osób systematycznie wyjeżdża na różne spotkania biznesowe odbywające się tak w kraju jak i za granicą. Podczas jednego z takich wyjazdów, na który udał się ze swoim dyrektorem handlowym, ulega wypadkowi: w czasie przerwy między prelekcjami, prowadzonych przez specjalistów branżowych łamie nogę na korytarzu – przyczyna: świeżo myta, mokra, śliska posadzka. Na miejscu udzielona zostaje pomoc specjalistyczna, a poszkodowany zaopatrzony zostaje w dokumentację potwierdzającą zdarzenie i zastosowane leczenie. Po przyjeździe do kraju zgłasza wypadek w ZUS, kompletuje dokumentację i przekazuje ją organowi sporządzającemu kartę wypadku (w tym wypadku do ZUS).

 • Wypadek 2

   

  U pewnego pracodawcy dochodzi do wypadku. Pracownik wchodzi w strefę niebezpieczną pewnego urządzenia, z zamiarem (takie miał subiektywne odczucie) jego naprawy. W tym samym czasie operator tego urządzenia, nie widząc majstrującego tam współpracownika, urządzenie uruchamia. W efekcie „serwisant” w wyniku przygniecenia doznaje rozległych obrażeń wewnętrznych (uszkodzone organy wewnętrzne, krwotok wewnętrzny).

 • Wypadek 1

  U pewnego pracodawcy dochodzi do wypadku (dziwny to pracodawca bo zatrudnionych: 1, pracujących: 1). Pracownik podczas pracy wykonywanej z drabiny rozstawnej spada z niej tak nieszczęśliwie, ze traci przytomność. Konieczna natychmiastowa interwencja lekarska, helikopterem poszkodowany odwieziony zostaje do szpitala specjalistycznego. Tam po kilku dniach pacjent przytomność odzyskuje i jest już w stanie udzielić odpowiedzi przy przeprowadzonym przez prowadzącego lekarza wywiadzie.Zmiana przepisów w sprawie chorób zawodowych

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych