`
AKTUALNOŚCI


ZUSokracja

 

Wszelkie podobieństwo do osób przedstawionych jest przypadkowe i niezamierzone, wszystkie opisane zdarzenia miały miejsce w rzeczywistości (aczkolwiek same dialogi są wyłącznie wytworem autora).

Prawdziwa cnota krytyk się nie boi (Ignacy Krasicki, Monachomachia, Pieśń szósta)

 

wtorek, 13 sierpień 2013 15:06

Wypadek 3

Pewien pracodawca prowadzący firmę zatrudniającą kilkaset osób systematycznie wyjeżdża na różne spotkania biznesowe odbywające się tak w kraju jak i za granicą. Podczas jednego z takich wyjazdów, na który udał się ze swoim dyrektorem handlowym, ulega wypadkowi: w czasie przerwy między prelekcjami, prowadzonych przez specjalistów branżowych łamie nogę na korytarzu – przyczyna: świeżo myta, mokra, śliska posadzka. Na miejscu udzielona zostaje pomoc specjalistyczna, a poszkodowany zaopatrzony zostaje w dokumentację potwierdzającą zdarzenie i zastosowane leczenie. Po przyjeździe do kraju zgłasza wypadek w ZUS, kompletuje dokumentację i przekazuje ją organowi sporządzającemu kartę wypadku (w tym wypadku do ZUS).

poniedziałek, 29 kwiecień 2013 17:20

Wypadek 2

 

U pewnego pracodawcy dochodzi do wypadku. Pracownik wchodzi w strefę niebezpieczną pewnego urządzenia, z zamiarem (takie miał subiektywne odczucie) jego naprawy. W tym samym czasie operator tego urządzenia, nie widząc majstrującego tam współpracownika, urządzenie uruchamia. W efekcie „serwisant” w wyniku przygniecenia doznaje rozległych obrażeń wewnętrznych (uszkodzone organy wewnętrzne, krwotok wewnętrzny).

poniedziałek, 29 kwiecień 2013 17:18

Wypadek 1

U pewnego pracodawcy dochodzi do wypadku (dziwny to pracodawca bo zatrudnionych: 1, pracujących: 1). Pracownik podczas pracy wykonywanej z drabiny rozstawnej spada z niej tak nieszczęśliwie, ze traci przytomność. Konieczna natychmiastowa interwencja lekarska, helikopterem poszkodowany odwieziony zostaje do szpitala specjalistycznego. Tam po kilku dniach pacjent przytomność odzyskuje i jest już w stanie udzielić odpowiedzi przy przeprowadzonym przez prowadzącego lekarza wywiadzie.